Hoogst haalbare op de CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder niveau 5 is het hoogst te behalen niveau waarop een organisatie gecertificeerd kan worden. Bij het beoordelen van de CO2 prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe een organisatie scoort. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er naast de uitstoot van de eigen organisatie ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten. Hierbij worden vier invalshoeken beoordeeld: zelfinzicht, reductie-commitment, transparantie en samenwerking. Iedere invalshoek heeft zijn eigen weging:

 Code   Invalshoek  Weegfactor
 A  Inzicht (in eigen CO2-uitstoot)  40%
 B  CO2-reductie (de ambitie waaraan men zich committeert)  30%
 C  Transparantie (hoe communiceert men daarover in- en extern)  20%
 D  Samenwerking met collega-bedrijven op het gebied van CO2-reductie  10%

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaald CO2 Prestatieladder niveau. Deze CO2 certificering volgt het certificeringschema van de CO2 Prestatieladder.