Sociale impact met PSO

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. PSO-organisaties faciliteren werkplekken in de eigen organisatie om zo meer dan gemiddeld sociaal te ondernemen. Zij zijn gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.